Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Τεχνικές της δόμησης με χώμα, παρουσίαση σε κόμιξ.

Τεχνικές της δόμησης με χώμα, παρουσίαση σε κόμιξ. 

Εργασία των φοιτητών: Βασίλη Μιχάλαινα, Πέτρου Πετράκη, Ισίδωρου Σπανολιού και Κυριάκου Χαβάκη στα πλαίσια του μαθήματος Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Δομήσιμων Υλών 5ου εξαμήνου της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Αντοχή πλακιδίων πατώματος σε τριβή και κάμψηΑντοχή πλακιδίων πατώματος σε τριβή και κάμψη, παρουσίαση της εργασίας της φοιτήτριας Κλειώ-Γεωργίας Χατζάκη, στα πλαίσια του μαθήματος Ειδικά θέματα Τεχνολογίας Δομήσιμων Υλών 5ου εξαμήνου της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Κύριο θέμα της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της ποιότητας διάφορων ειδών πλακιδίων ως υλικό τελικής επίστρωσης πατώματος. Σ’αυτή την εργασία, λοιπόν, θα παρουσιαστεί αναλυτικά η πειραματική μελέτη διάφορων ειδών πλακιδίων που έγινε στο εργαστήριο ενώ αυτά στο τέλος θα αξιολογηθούν για την καταλληλότητα και την επάρκεια τους σε διάφορες περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν 4 είδη πλακιδίων σε αντοχή σε κάμψη και αντοχή σε τριβή. Για την αντοχή σε τριβή, χρησιμοποιήθηκε η συσκευή BÖHME αφού πρώτα κόπηκαν τα πλακάκια στο κατάλληλο μέγεθος ώστε να μπορούν να μπουν στην συσκευή. Για την αντοχή σε κάμψη, χρησιμοποιήθηκε η συσκευή FLEXI η οποία είναι ουσιαστικά σαν πρέσσα, όμως το φορτίο δεν ασκείται σε όλη την επιφάνεια του πλακιδίου αλλά σε μια κεντρική περιοχή του έτσι ώστε να καμφθεί και να σπάσει.

 SUMMARY 

 The main subject of the project is to investigate the quality of various types of floor tiles. Μore specifically, the experimental study of different types of tiles that took place in the laboratory will be presented and in the end these types of tiles will be evaluated for their suitability and adequacy to different situations. Four types of tiles will be examined in flexural strength and abrasion resistance. As for abrasion resistance, the BÖHME device was used after the tiles were cut to the appropriate size so that they can enter the device. For the bending strength, FLEXI device was used, which, substantially, looks like a press, but the load is not applied on the entire surface of the tile, but on its center, so as to bend and break.

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Πηλός, δομική κονία και επιχρίσματα


Πηλός, δομική κονία και επιχρίσματα, παρουσίαση της εργασίας των φοιτητών Αιμιλίας Λιόση και Παναγιώτη Σωτηριάδη στα πλαίσια του μαθήματος Ειδικά θέματα Τεχνολογίας Δομήσιμων Υλών 5ου εξαμήνου της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η εργασία αφορά την παρατήρηση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς του πηλού ως βασικού υλικού δομικών κονιαμάτων και επιχρισμάτων. Ο πηλός είναι υλικό άφθονο στη φύση, με ποικίλες εφαρμογές στην κατασκευή (ωμόπλινθους, οπτόπλινους) και πολύ φιλικό στο περιβάλλον. Έτσι, δικαιολογείται και το αυξημένο ενδιαφέρον των τελευταίων ετών για τη δόμηση με ωμή γη. Για την εκπόνηση της εργασίας πραγματοποιήθηκε σειρά πειραμάτων στο Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών Ε.Μ.Π.. Συλλέχθηκε χώμα από το Ε.Μ.Π., δοκιμάστηκε εμπειρικά αν είναι κατάλληλο για δομική χρήση, προσδιορίστηκε η κοκκομετρία του και η περιεκτικότητά του σε άργιλο. Στη συνέχεια, παρασκευάστηκαν δοκίμια με συγκεκριμένες αναλογίες υλικών, του πηλού και πρόσμικτων, και αφέθηκαν να στεγνώσουν για 28 ημέρες. Παρατηρήθηκε η εξωτερική τους όψη και έγιναν μετρήσεις των διαστάσεων τους. Έπειτα θραύστηκαν, υπολογίστηκαν οι αντοχές τους και έγινε σύγκριση αυτών μεταξύ των διαφορετικών δοκιμίων. Όλες οι παρατηρήσεις σημειώθηκαν και έπειτα διεξήχθησαν συμπεράσματα τόσο για τον πηλό ως υλικό όσο και για τα πρόσμικτα των κονιαμάτων, αναφορικά με τις διαφορετικές ανάγκες που καλείται να καλύψει η κάθε σύνθεση.

 SUMMARY 

 This essay concerns the observation and evaluation of the performance of clay as a key ingredient of mortars and coatings. Clay is an abundant material, easily applicable in construction and extremely ecofriendly. This justifies the recently increased interest in construction with adobe. A series of experiments were held in the Material Technology Laboratory of N.T.U.A.. Soil form N.T.U.A. was gathered, it was tested empirically to be evaluated as suitable in construction and then its granulometry and its percentage of clay were defined. Afterwards, compositions of clay and additives, in specific ratio, were shaped in samples. The samples were let dry for 28 days. Their external view was observed and their dimensions were measured. Then, the samples were tested, their mechanical features were determined and compared to each other. The observations were listed and conclusions were driven on clay, as a construction material, and on the additives, taking into account the different needs of each composition.

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Παρουσίαση του Εργαστηρίου στη Βραδιά του Ερευνητή την 30.9.2016

Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες την παρουσίαση του Εργαστηρίου στη Βραδιά του Ερευνητή που έγινε στο κτήριο Αβέρωφ την 30.9.2016


Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Εκδήλωση: Δόμηση με χώμα, διαλέξεις και εργαστήριο ανάλυσης και σύνθεσης γεωκονιάματων

Το Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με τους Μηχανικούς της Γης, σας προσκαλούν στην εκδήλωση "Δόμηση με χώμα, διαλέξεις και εργαστήριο ανάλυσης και σύνθεσης γεωκονιάματων" που θα γίνει την Τετάρτη 1.6.2016 16:00-19:00 στο Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών, κτήριο Αντοχής Υλικών, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.